قالب اینستاگرام – 5- لایه باز با فرمت PSD

این پنجمین قالب لایه باز اینستاگرام با فرمت PSD می باشد که «ورن Vern.ir» منتشر می کند. شما می توانید از قالب لایه باز اینستاگرام برای انتشار اخبار و تصاویر خود استفاده کنید.

قالب اینستاگرام-4-لایه باز PSD

قالب های لایه باز کار شما را در انتشار مطالب آسان می کنند و به پست های شما یکدستی و هماهنگی می دهند. شما می توانید از قالب لایه باز اینستاگرام برای انتشار اخبار و تصاویر خود استفاده کنید.

قالب اینستاگرام – 3- لایه باز با فرمت PSD

این سومین قالب لایه باز اینستاگرام با فرمت PSD می باشد که «ورن» منتشر می کند. شما می توانید از قالب لایه باز اینستاگرام برای انتشار اخبار و تصاویر خود استفاده کنید.

قالب اینستاگرام – لایه باز PSD-2

این دومین قالب لایه باز اینستاگرام می باشد که «ورن» منتشر می کند. شما می توانید از قالب لایه باز اینستاگرام برای انتشار اخبار و تصاویر خود استفاده کنید.